Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Masnachwyr Gwin o Gymru yn ennill Gwobr Bwyd Fawreddog

Masnachwyr Gwin o Gymru yn ennill Gwobr Bwyd Fawreddog - 18 Ion 2017

Cyhoeddwyd mai  Rarebit and Rioja: Recipes and wine tales from Wales  gan Dylan a Llinos Rowlands o Gwin Dylanwad Wine, Dolgellau, oedd enillydd Prydeinig yn ei gategori, Bwyd a Gwin Gorau yng ngwobrau 2017 Gourmand.

Llyfr 'The Hills of Wales' yn cyrraedd rhestr fer 'Stanford Dolman Travel Book of the Year'

Llyfr 'The Hills of Wales' yn cyrraedd rhestr fer 'Stanford Dolman Travel Book of the Year' - 18 Ion 2017

Mae llyfr am fryniau Cymru gan Jim Perrin wedi cyrraedd rhestr fer 'Stanford Dolman Travel Book of the Year'.

Ariannu Tair Blynedd ar gyfer Cyhoeddwyr Saesneg yng Nghymru

Ariannu Tair Blynedd ar gyfer Cyhoeddwyr Saesneg yng Nghymru - 16 Ion 2017

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi ariannu refeniw tair blynedd ar gyfer pum cwmni cyhoeddi yng Nghymru, gan eu galluogi i gynhyrchu llyfrau o safon uchel, a fydd yn apelio at ddarllenwyr yng Nghymru a thu hwnt. Adnewyddwyd cytundebau ariannu Seren, Parthian, Gomer a Gwasg Honno sydd i gyd wedi derbyn arian yn y gorffennol. Y tro hwn, fodd bynnag, mae'r cyhoeddwr newydd i blant, Firefly Press, hefyd yn derbyn y grant hwn am y tro cyntaf.

Cyhoeddi Enillwyr Cystadleuaeth Straeon Difyr Dahl - 6 Ion 2017

Cyhoeddwyd enwau enillwyr Cystadleuaeth Straeon Difyr Dahl, a hynny gan Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn y Senedd i arddangos uchafbwyntiau’r dathliadau bywiog a gafwyd yng Nghymru drwy’r flwyddyn 2016 i nodi canmlwyddiant yr awdur Roald Dahl.

Awdur yn Dychwelyd i'w Wreiddiau - 4 Ion 2017

Cyfarwyddwr Hollyoaks ar Daith Awdur Bydd Taith Awdur nesaf ymgyrch boblogaidd @LlyfrDaFabBooks yn crwydro Cymru ar ddiwedd mis Ionawr. Y tro hwn enillydd Gwobr Tir na n-Og, Griff Rowland, fydd yn ymweld ag ysgolion cynradd ac uwchradd i gyflwyno hanes Mostyn Price a’i ymgais i ddod o hyd i’w golomen rasio, Mister Lloyd.