Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Cymru ar y Map

Cymru ar y Map - 25 Mai 2018

Cymru; gwlad y gân, cennin pedr, defaid, mynyddoedd, Gareth Bale, amgueddfa ffa pôb, a llawer, llawer mwy!

Yr anghymharol Gio Compario yn taro'r nodyn iawn!

Yr anghymharol Gio Compario yn taro'r nodyn iawn! - 25 Mai 2018

Ar 1 Mehefin, ar faes Eisteddfod yr Urdd Llanelwedd, bydd Cyngor Llyfrau Cymru a'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn lansio cyfres newydd o lyfrau darllen i ddysgwyr  –  Amdani  –  yng nghwmni Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan AC.

Beth yw'r Gorau o'r Goreuon?

Beth yw'r Gorau o'r Goreuon? - 16 Mai 2018

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn chwilio am hynny'n union  –  am y llyfrau gorau o'r goreuon dros y blynyddoedd y byddai plant a phobl ifanc heddiw yn eu mwynhau a'u gwerthfawrogi.

Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018

Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018 - 11 Mai 2018

Wedi misoedd lawer yn darllen trwy gynnyrch llenyddol 2017, mae dau banel beirniadu annibynnol wedi dewis eu rhestrau byrion ar gyfer  Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018.

Aberystwyth yn agos at galon enillydd eleni

Aberystwyth yn agos at galon enillydd eleni - 10 Mai 2018

Yr awdur Hayley Long yn cipio Gwobr Tir na n-Og am nofel i'r arddegau.