Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

A'r enillydd yw... Cyhoeddi enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2016

A'r enillydd yw... Cyhoeddi enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2016 - 22 Gorff 2016

Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2016: Gwobr driphlyg i Caryl Lewis gyda'i nofel  Y Bwthyn.

Academi Pêl-droed

Academi Pêl-droed - 22 Gorff 2016

Yn dilyn llwyddiant anhygoel tîm Pêl-droed Cymru yng nghystadleuaeth Ewro 2016, dyma ddwy gyfrol berffaith i fechgyn a merched rhwng wyth ac unarddeg oed sy'n dwlu ar bêl-droed.

Teyrnged i westy eiconig llawn hanes Everest ...

Teyrnged i westy eiconig llawn hanes Everest ... - 21 Gorff 2016

Cynhelir lansiad  The Pen y Gwryd Hotel - Tales from the Smoke Room  ar yr 20fed o Orffennaf.

Y Ffarmwr Mynydd yn lansio ei nofel newydd yn y Sioe Frenhinol

Y Ffarmwr Mynydd yn lansio ei nofel newydd yn y Sioe Frenhinol - 18 Gorff 2016

Bydd Tia Jones yn lansio ei nofel newydd ar stondin Undeb Amaethwyr Cymru yn y Sioe Frenhinol am 12yh, Dydd Iau y 21ain o Orffennaf.

DYDDIAD CAU ESTYNEDIG: Cystadleuaeth Straeon Difyr Dahl

DYDDIAD CAU ESTYNEDIG: Cystadleuaeth Straeon Difyr Dahl - 13 Gorff 2016

MAE'R DYDDIAD CAU AR GYFER Y GYSTADLEUAETH HON WEDI CAEL EI YMESTYN HYD AT 23 MEDI 2016.