Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

O Botany Bay i Gastell Aberteifi

O Botany Bay i Gastell Aberteifi - 28 Mehef 2016

Bydd un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru, Bethan Gwanas, yn ymweld  â Chastell Aberteifi ddydd Iau, y 30ain o Fehefin am 10.30 er mwyn trafod ei nofel ddiweddaraf,  I Botany Bay,  ymhlith ei llyfrau eraill.

Lawnsio cyfres am fyd Natur yng Nghaerdydd a Phenarth.

Lawnsio cyfres am fyd Natur yng Nghaerdydd a Phenarth. - 27 Mehef 2016

Mae cyflwynydd teledu The Really Wild Show  Nicola Davies a myfyrwraig gelf o Abertawe Abbie Cameron yn lawnsio cyfres o lyfrau am fyd natur yng Nghaerdydd a Phenarth.

Awduron Profiadol a newydd yn dod i'r Brig

Awduron Profiadol a newydd yn dod i'r Brig - 2 Mehef 2016

Mewn seremoni a gynhelir heddiw (02.06.16) ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd yn y Fflint, cyhoeddwyd mai'r awdures Siân Lewis a'r darlunydd Valériane Leblond yw enillwyr Gwobr Categori Cynradd Tir na n-Og 2016, gyda Llŷr Titus yn ennill Gwobr y Categori Uwchradd.

Griff Rowland yn cipio'r wobr gyda'i nofel gyntaf!

Griff Rowland yn cipio'r wobr gyda'i nofel gyntaf! - 27 Mai 2016

Mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd fel rhan o gynhadledd CILIP yn Abertawe, cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru enw enillydd Gwobr Saesneg Tir na n-Og 2016, sef y brif wobr yng Nghymru ar gyfer awduron llyfrau plant a phobl ifanc.

Gwledd o lyfrau ar faes yr Urdd!

Gwledd o lyfrau ar faes yr Urdd! - 26 Mai 2016

Dewch draw i babell Siop Lewis ar faes Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint, i ymuno yn yr hwyl, 30 Mai – 4 Mehefin.