Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Gwnewch Rywbeth Difyr Gyda Llyfr i Ddathlu Pen-blwydd Diwrnod y Llyfr yn 20 oed! Dathlu Straeon. Caru Darllen. - 24 Chwef 2017

Mae 2017 yn nodi ugain mlynedd o ddathliadau Diwrnod y Llyfr yn y Deyrnas Unedig, ac eleni fe’i cynhelir ar ddydd Iau, 2 Mawrth. Bydd amryw o ddathliadau a digwyddiadau ledled Cymru ar y dyddiad hwnnw yn nodi’r achlysur pwysig – y dathliad blynyddol mwyaf o lyfrau a darllen yn y Deyrnas Gyfunol ac Iwerddon.

Rily yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Rily yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi - 20 Chwef 2017

Bydd Cyhoeddiadau Rily yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi drwy lawnsio 3 llyfr ffeithiol newydd i blant yn yr iaith Gymraeg!

Gŵyl Lyfrau Gogledd Llandaf

Gŵyl Lyfrau Gogledd Llandaf - 16 Chwef 2017

Bydd Gŵyl Gogledd Llandaf yn cynnal eu digwyddiad cyntaf erioed i gynnwys hunangofiannau, llyfrbryfed a pobl sy'n hoff o lyfrau o bob oed, gyda Bookfest - Gŵyl lyfrau i gyd-fynd â ddau ddyddiad mawr. Ar Ddydd Mawrth yr 28ain o Chwefror bydd Llyfrgell lleol yr Hyb yn agor yn swyddogol, a dydd Iau yr 2il o Fawrth sef Diwrnod y Llyfr 2017.

Datrys Dirgelwch Dewi Sant

Datrys Dirgelwch Dewi Sant - 14 Chwef 2017

Mae  In Pursuit of Saint David  gan yr hanesydd Gerald Morgan yn olrhain hanes hanes bywyd Dewi Sant, gan edrych ar sut mae'r chwedlau a'r traddodiadau sydd ynghlwm  â'r ffigur amlochrog hwn wedi dod i fodolaeth ac yn dangos fel yr aeth Dewi o nerth i nerth fel ffigur yn hanes Cymru.

Caru Darllen? Teitlau Stori Sydyn Cymru 2017 yn cael eu lansio ar Ddydd Sant Ffolant!

Caru Darllen? Teitlau Stori Sydyn Cymru 2017 yn cael eu lansio ar Ddydd Sant Ffolant! - 8 Chwef 2017

Mae cymaint ag un oedolyn ym mhob chwech yn cael trafferth gyda darllen, ac un o brif amcanion y gyfres Stori Sydyn yw annog y darllenwyr anfoddog hynny i afael mewn llyfr a rhoi cynnig arno. Y llyfrau byr ond hynod ddifyr hyn yw’r ffordd berffaith i gwympo mewn cariad â darllen.