Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Chwedlau ar y Cledrau!

Chwedlau ar y Cledrau! - 21 Maw 2017

Fel rhan o ymgyrch  @LlyfrDaFabBooks,  bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn trefnu taith awdur wahanol iawn ym mis Ebrill. Ar deithiau diweddar bu awduron fel Llŷr Titus, Meleri Wyn James a Siân Lewis yn ymweld ag ysgolion ledled Cymru, ond y tro hwn caiff y disgyblion gyfle i gwrdd  â'r awdur ar daith drên!

Cyhoeddiadau Newydd ar Ap Llyfrau Cymru!

Cyhoeddiadau Newydd ar Ap Llyfrau Cymru! - 16 Maw 2017

Mae Cyhoeddwr Adnoddau Addysg (CAA Cymru) newydd lansio e-lyfrau Cyfres 'Moli a Meg' a Chyfres 'Jac a Jes', ar  Ap Llyfrau Cymru.

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2017 - 8 Maw 2017

CYFROLAU SY'N CWMPASU TAITH DDARLLEN PLENTYN O'I FABANDOD I'W ARDDEGAU Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru y teitlau sydd ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2017.

Cyfrol Newydd yn dathlu'r Arlunydd Thomas Jones o Bencerrig

Cyfrol Newydd yn dathlu'r Arlunydd Thomas Jones o Bencerrig - 6 Maw 2017

Thomas Jones of Pencerrig - artist, traveller, country squire  gan Richard Veasey yw'r cofiant cynhwysfawr cyntaf am yr arlunydd tirlun o'r ddeunawfed ganrif sydd yn ceisio tynnu ynghyd llinynnau gwahanol ei fywyd.

Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales

Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales - 1 Maw 2017

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi cyfrol newydd am hanes melinau gwlân eiconig Cymru  -  Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales.