Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Siop Lyfrau 'Pop-yp' yn agor ym Machynlleth - 20 Tach 2017

Bydd siop lyfrau pop-yp yn agor yng nghanol tref Machynlleth yr wythnos hon. Bydd  Llyfrau@52 Stryd Maengwyn  yn agor ei drysau ddydd Sadwrn (18 Tachwedd), gan roi cyfle i ddarllenwyr weld yr holl lyfrau newydd sydd ar gael i’w prynu ar gyfer y Nadolig.

Cofio Dic gan Idris Reynolds yw Llyfr y Flwyddyn 2017

Cofio Dic gan Idris Reynolds yw Llyfr y Flwyddyn 2017 - 14 Tach 2017

Mewn seremoni fawreddog yng Nghaerdydd ar nos Lun 13 Tachwedd, cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru mai  Cofio Dic  gan  Idris Reynolds  yw prif enillydd Cymraeg Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017.

Wythnos Siopau Llyfrau Cymraeg (20–24 Tachwedd)

Wythnos Siopau Llyfrau Cymraeg (20–24 Tachwedd) - 14 Tach 2017

Fel rhan o Wythnos Siopau Llyfrau Cymraeg fe fydd Radio Cymru yn darlledu'n fyw o nifer o siopau llyfrau ledled Cymru o 20–24 Tachwedd.

Merch ar-lein yn y Siopau!

Merch ar-lein yn y Siopau! - 27 Hyd 2017

Wyt ti wedi gweld Zoella ar YouTube? Wyt ti wedi darllen ei llyfr  Girl Online?

Llenyddiaeth Cymru yn cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017

Llenyddiaeth Cymru yn cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017 - 10 Hyd 2017

Wedi misoedd o ddarllen, cyfarfod a thrafod, mae beirniaid Gwobr Llyfr y Flwyddyn wedi dewis naw ffefryn o'r llyfrau a gyhoeddwyd yn ystod 2016, ac mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi Rhestr Fer Cymraeg 2017.