Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Catherine Fisher a’i nofel The Clockwork Crow yn cipio gwobr llenyddiaeth plant Tir na n-Og

Catherine Fisher a’i nofel The Clockwork Crow yn cipio gwobr llenyddiaeth plant Tir na n-Og - 16 Mai 2019

Dirgelwch hudolus llawn eira a sêr gan storiwraig feistrolgar.

Horatio Clare, Syr Simon Jenkins a Clare Mackintosh yw prif berfformwyr ail Ŵyl Llên Maldwyn

Horatio Clare, Syr Simon Jenkins a Clare Mackintosh yw prif berfformwyr ail Ŵyl Llên Maldwyn - 13 Mai 2019

Mae manylion y rhaglen lawn ar gyfer  Gŵyl Llên Maldwyn  eleni wedi'u rhyddhau, gyda rhestr ddisglair o awduron blaenllaw yn cynnwys Horatio Clare, Syr Simon Jenkins a Clare Mackintosh.

Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2019 - 10 Mai 2019

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw pa gyfrolau sydd wedi cyrraedd Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2019 yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Cyhoeddi enillydd gwobr Cyfraniad Oes gwyl Bedwen Lyfrau 2019 - 1 Mai 2019

Enillydd Gwobr Cyfraniad Oes y Fedwen Lyfrau eleni yw'r bardd, llenor, addysgwr a'r pregethwr o Wrecsam, Aled Lewis Evans.

Cyhoeddi Beirniaid Llyfr y Flwyddyn 2019

Cyhoeddi Beirniaid Llyfr y Flwyddyn 2019 - 17 Ebr 2019

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi mai'r beirniaid Cymraeg eleni yw'r darlledwr adnabyddus ac awdur chwaraeon,  Dylan Ebenezer,  Pennaeth Adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth,  Cathryn Charnell-White  a'r bardd ac awdur  Idris Reynolds,  cyn-enillydd Llyfr y Flwyddyn 2017 am ei gofiant i Dic Jones,  Darn o Haul Draw yn Rhywle: Cofio Dic  (Gwasg Gomer).