Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Hyrwyddo Lluosogrwydd Ymhlith Cylchgronau Saesneg - 15 Ion 2019

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi y bydd saith cylchgrawn Saesneg yn cael cynnig cymorth grant yn ystod y cyfnod cyllido nesaf, gyda lleisiau cyffrous newydd yn dod i’r amlwg ochr yn ochr â chyhoeddiadau mwy cyfarwydd sydd wedi hen ennill eu plwyf.

Cyhoeddi Grantiau i Gylchgronau Cymraeg ar gyfer 2019–2023 - 15 Ion 2019

Yn dilyn galwad agored am syniadau ar gyfer cylchgronau Cymraeg oedd yn dymuno gwneud cais am nawdd, derbyniwyd 19 o geisiadau gan gyhoeddiadau hen a newydd. Llwyddwyd i gefnogi 17 o deitlau, dau ohonynt yn newydd i’r maes. Yn ogystal â hynny, llwyddwyd i gynnig arian datblygu unwaith ac am byth i ddau deitl.

Cyngor Llyfrau Cymru yn cefnogi’r ymrwymiad ar draws y diwydiant i Ymddygiad Proffesiynol mewn Llyfrwerthu a Chyhoeddi - 14 Rhag 2018

Ymrwymiad ar draws y diwydiant i  YMDDYGIAD PROFFESIYNOL MEWN LLYFRWERTHU A CHYHOEDDI

A Raid Over Berlin yn cyrraedd y gwerthwr gorau Amazon

A Raid Over Berlin yn cyrraedd y gwerthwr gorau Amazon - 29 Tach 2018

A Raid Over Berlin yn cyrraedd y gwerthwr gorau Amazon.

Miloedd o blant Cymru wedi mwynhau darllen yn ystod gwyliau'r haf

Miloedd o blant Cymru wedi mwynhau darllen yn ystod gwyliau'r haf - 28 Tach 2018

Bu nifer fawr o blant yn darllen yr haf yma wrth iddynt gymryd rhan mewn antur wedi ei hysbrydoli gan gymeriadau Beano,  yn  ôl ystadegau newydd a ryddhawyd ddydd Gwener gan The Reading Agency.