Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Llyfrau LEGO yn Gymraeg: Barod am Antur! ac Anifeiliaid Anwes

Llyfrau LEGO yn Gymraeg: Barod am Antur! ac Anifeiliaid Anwes - 19 Maw 2018

Oes yna blentyn yn eich cartref sydd wedi'i hudo  â byd LEGO? Daw'r addasiadau yma o lyfrau LEGO  â chreadigrwydd, lliw ac addysg yn fyw i bob plentyn.

Llyfrau Bach – Storïau Mawr - Llyfrau Newydd Stori Sydyn 2018 Nawr Ar Gael

Llyfrau Bach – Storïau Mawr - Llyfrau Newydd Stori Sydyn 2018 Nawr Ar Gael - 1 Maw 2018

Mae cynifer ag un oedolyn ym mhob chwech yn cael trafferth wrth ddarllen, ac un o brif amcanion cyfres Stori Sydyn yw annog y darllenwyr anfoddog hynny i afael mewn llyfr a rhoi cynnig arni. Y llyfrau byr ond hynod ddifyr hyn, a'u straeon cofiadwy, yw’r ffordd ddelfrydol o gael blas go iawn ar ddarllen.

Rhannwch Stori ar Ddiwrnod y Llyfr

Rhannwch Stori ar Ddiwrnod y Llyfr - 26 Chwef 2018

Dathlu Straeon. Caru Darllen. Sut fyddwch chi'n dathlu?

Cyhoeddi Cyfrol Diwrnod y Llyfr arbennig - yn Gymraeg!

Cyhoeddi Cyfrol Diwrnod y Llyfr arbennig - yn Gymraeg! - 8 Chwef 2018

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch iawn o gadarnhau bod cyfrol arbennig i ddathu Diwrnod y Llyfr am gael ei chyhoeddi yn Gymraeg am y tro cyntaf erioed  -  ac am bris arbennig o  £1!

Rhestr Wych o Awduron a Darlunwyr ar gyfer Taith Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd

Rhestr Wych o Awduron a Darlunwyr ar gyfer Taith Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd - 7 Chwef 2018

Cyhoeddwyd rhestr anhygoel o awduron a darlunwyr ar gyfer taith Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd, a gynhelir yn Aberystwyth a Chaerfyrddin am y tro cyntaf erioed eleni. Bydd bron i 1,500 o blant, rhwng 9 ac 11 oed, yn mynychu’r digwyddiadau yma a hynny am ddim.