Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Medal Ryddiaith 2016

Medal Ryddiaith 2016 - 3 Awst 2016

Enillydd y Fedal Ryddiaith 2016 yw Eurig Salisbury am ei nofel,  Cai.

Gwobr Goffa Daniel Owen 2016

Gwobr Goffa Daniel Owen 2016 - 2 Awst 2016

Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2016 yw Guto Dafydd am ei nofel,  Ymbelydredd.

Optimist Absoliwt - Cofiant Eluned Phillips gan Menna Elfyn

Optimist Absoliwt - Cofiant Eluned Phillips gan Menna Elfyn - 1 Awst 2016

Bydd sesiwn ar y gyfrol yn y Babell Lên ddydd Iau 4 Awst am 12.45pm lle bydd Jane Aaron yn holi Menna Elfyn ac i ddilyn ar stondin Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dawn Ymadrodd - Taith drwy'r Iaith...

Dawn Ymadrodd - Taith drwy'r Iaith... - 28 Gorff 2016

Cyfoeth a chyfaredd y Gymraeg sydd dan sylw mewn cyfrol newydd a gyhoeddir gan Wasg Gomer.

Rhyfelgan...

Rhyfelgan... - 28 Gorff 2016

Bydd casgliad unigryw o ganeuon Cymraeg o'r Rhyfel Byd Cyntaf yn cael ei lansio yn y Tŷ Gwerin yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Bydd yr awdur, Meic Birtwistle, a'r gantores, Siân James, yn cyflwyno'r gyfrol newydd sbon  Rhyfelgan  ddydd Mercher, 3 Awst am 3 o'r gloch.