Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

RYGBI

RYGBI - 13 Medi 2019

Rygbi  – y llyfr sy’n cynnwys popeth sydd angen ei wybod am fyd rygbi, o sut i chwarae, i chwaraewyr eiconig, Cwpan y Byd, timau arwrol, yn ogystal â ffeithiau a ffigyrau i’n cyffroi ni i gyd wrth sôn am y gêm anhygoel hon – ein gêm genedlaethol ni fel Cymry!

Cyfle i Awduron - 12 Medi 2019

Cwrs am ddim yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd.

Datblygiadau yng Ngwasg Gomer, Ymateb y Cyngor Llyfrau - 11 Medi 2019

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn ymwybodol o benderfyniad Gwasg Gomer i roi’r gorau i gomisiynu teitlau newydd.

Cyngor Llyfrau yn chwilio am y 'Gryffalo' Newydd

Cyngor Llyfrau yn chwilio am y 'Gryffalo' Newydd - 10 Medi 2019

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn lansio cystadleuaeth newydd ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2020.

Medal Ryddiaith 2019

Medal Ryddiaith 2019 - 7 Awst 2019

Enillydd y Fedal Ryddiaith 2019 yw Rhiannon Ifans am ei nofel,  Ingrid.