Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Cynllun Nawdd i Awduron Llenyddiaeth Cymru Nawr ar Agor

Cynllun Nawdd i Awduron Llenyddiaeth Cymru Nawr ar Agor - 17 Gorff 2017

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi bod Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora 2018 nawr ar agor i dderbyn ceisiadau.

Taith Chwedlau ar y Cledrau - I Landudno!

Taith Chwedlau ar y Cledrau - I Landudno! - 16 Gorff 2017

Fel rhan o ymgyrch  @LlyfrDaFabBooks,  bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn trefnu taith trên cyffrous arall ym mis Mehefin. Yn ddiweddar bu'r awdures Meinir Wyn Edwards yn cynnal digwyddiadau ar daith drên ar hyd Rheilffordd y Cambrian, ond y tro hwn caiff disgyblion gyfle i gwrdd  â'r awdur Myrddin ap Dafydd ar daith ar hyd Rheilffordd Dyffryn Conwy.

Anelu at y Miliwn o Siaradwyr - Pedwar Cyhoeddwr yn Mynd ati i Gyhoeddi ar Gyfer Dysgwyr - 11 Gorff 2017

Mae’r Cyngor Llyfrau yn falch o gyhoeddi bod pedwar o gyhoeddwyr blaenllaw wedi bod yn llwyddiannus yn eu cais i gyhoeddi llyfrau ar gyfer dysgwyr. Llwyddodd Atebol, CAA (Cyhoeddwr Adnoddau Addysg, Prifysgol Aberystwyth), Gwasg Gomer a’r Lolfa i ennill nawdd i gynhyrchu pum llyfr yr un ar gyfer dysgwyr dros y deunaw mis nesa.

Ewch i'ch llyfrgell leol yr Haf hwn i gael cyfle i ddatrys dirgelwch!

Ewch i'ch llyfrgell leol yr Haf hwn i gael cyfle i ddatrys dirgelwch! - 10 Gorff 2017

Bydd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, Llywodraeth Cymru, ynghyd  â'r awdur Rob Lewis, yn lansio'r Sialens yn swyddogol yng Nghymru yn Llyfrgell Prestatyn, Sir Ddinbych, ddydd Llun 10 Gorffennaf 2017, rhwng 1 a 2.30yp.

Llwyddiant Ysgubol i Ddarllenwyr Ifanc o bob cwr o Gymru

Llwyddiant Ysgubol i Ddarllenwyr Ifanc o bob cwr o Gymru - 28 Mehef 2017

Roedd Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth dan ei sang gan blant o bob cwr o Gymru ar 21 a 22 Mehefin pan ddaethant i gymryd rhan yn rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, sef cystadlaethau llyfrau a drefnwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru ar gyfer plant ysgolion cynradd yng Nghymru.