Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Diwylliant 24 Awr

Diwylliant 24 Awr - 20 Hyd 2016

Beth rydych chi'n hoffi ei wneud yn Ne Cymru?

Y Bardd Gwrthryfelgar - Deunydd newydd yn rhoi golwg newydd ar fywyd cythryblus Gwenallt

Y Bardd Gwrthryfelgar - Deunydd newydd yn rhoi golwg newydd ar fywyd cythryblus Gwenallt - 12 Hyd 2016

Bydd y gyfrol,  Gwenallt  – Cofiant D. Gwenallt Jones 1899 – 1968  yn cael ei lansio am 6.30 o'r gloch ar nos Wener yr 14 o Hydref yn Nhŷ'r Gwrhyd, Pontardawe.

 

Dysgu Byw - Nofel ddoniol, fyrlymus ac ychydig bach yn 'cheeky'...

Dysgu Byw - Nofel ddoniol, fyrlymus ac ychydig bach yn 'cheeky'... - 11 Hyd 2016

Mae awdures o Surrey, sydd wedi dysgu Cymraeg yn rhugl, wedi cyhoeddi nofel newydd ddoniol am griw o ddysgwyr, sef  Dysgu Byw.

Prif Weithredwr Newydd i'r Cyngor Llyfrau

Prif Weithredwr Newydd i'r Cyngor Llyfrau - 6 Hyd 2016

Cyhoeddwyd heddiw mai Helgard Krause fydd yn olynu Elwyn Jones fel Prif Weithredwr y Cyngor Llyfrau. Bydd yn dechrau ar ei swydd ar 1 Chwefror 2017.

Golwg 360 i Barhau i Ddarparu Gwasanaeth Newyddion Digidol

Golwg 360 i Barhau i Ddarparu Gwasanaeth Newyddion Digidol - 5 Hyd 2016

Mae’n bleser gan Gyngor Llyfrau Cymru gyhoeddi bod cwmni Golwg Newydd wedi ennill y tendr i gynnal y Gwasanaeth Newyddion Digidol Cymraeg am y tair blynedd nesaf.