Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

'Chwedlau ar y Cledrau' yn Cyrraedd Rhestr Fer Gwobrau Rheilffordd Cymunedol Cenedlaethol

'Chwedlau ar y Cledrau' yn Cyrraedd Rhestr Fer Gwobrau Rheilffordd Cymunedol Cenedlaethol - 29 Medi 2017

Mae un o ymgyrchoedd hyrwyddo darllen Cyngor Llyfrau Cymru, 'Chwedlau ar y Cledrau', wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc mewn cystadleuaeth a drefnir gan Gymdeithas Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol.

Alltud o Gymro yn canmol Cymreictod

Alltud o Gymro yn canmol Cymreictod - 11 Medi 2017

Mae llyfr a gyhoeddir yr wythnos hon gan awdur o Gymro alltud, Peter Daniels, yn ddathliad o Cymreictod ac o bobl o Gymru.

Medal Ryddiaith 2017

Medal Ryddiaith 2017 - 9 Awst 2017

Enillydd y Fedal Ryddiaith 2017 yw Sonia Edwards am ei nofel,  Rhannu Ambarél.

Gwobr Goffa Daniel Owen 2017 - 8 Awst 2017

Dim teilyngdod yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen ar Faes y Brifwyl, Ynys Môn.

Cynllun Nawdd i Awduron Llenyddiaeth Cymru Nawr ar Agor

Cynllun Nawdd i Awduron Llenyddiaeth Cymru Nawr ar Agor - 17 Gorff 2017

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi bod Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora 2018 nawr ar agor i dderbyn ceisiadau.