Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Llŷr Titus ar Daith Awdur - 27 Medi 2016

Bydd Taith Awdur nesaf ymgyrch boblogaidd @LlyfrDaFabBooks yn torri tir newydd. Am y tro cyntaf erioed, bydd y cynllun, a weinyddir gan Gyngor Llyfrau Cymru, yn mentro i faes ysgolion uwchradd yn ne-ddwyrain Cymru, pan fydd cyfle i ddisgyblion gyfarfod Llŷr Titus, awdur un o gyfrolau buddugol Gwobrau Tir na n-Og 2016.

Gŵyl Llenyddiaeth Penarth

Gŵyl Llenyddiaeth Penarth - 23 Medi 2016

Bydd y pumed  Ŵyl Llenyddiaeth Penarth  yn cael ei gynnal rhwng yr 2il a'r 9fed o Hydref.

'Casgliad MAWR Roald Dahl' – CYNNIG ARBENNIG

'Casgliad MAWR Roald Dahl' – CYNNIG ARBENNIG - 22 Medi 2016

Casgliad Mawr Roald Dahl  lawr i  £50 dros dro fel cynnig arbennig.

Cystadleuaeth Straeon Difyr Dahl

Cystadleuaeth Straeon Difyr Dahl - 12 Medi 2016

Pa anturiaethau gawsoch chi dros yr haf eleni?

The Martian Girl gan Paul Magrs

The Martian Girl gan Paul Magrs - 25 Awst 2016

Mae'n bleser gan Wasg Firefly gyhoeddi ail llyfr y Drioleg 'Mars' yn dilyn  Lost on Mars  (Mai 2015) un o lyfrau gorau i bobl ifanc  The Telegraph  a'r  Irish Times  2015.