Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Gŵyl Lyfrau Aberaeron

Gŵyl Lyfrau Aberaeron - 26 Hyd 2018

Bydd Gŵyl Lyfrau Aberaeron yn cael ei gynnal am y tro cyntaf yn Neuadd Goffa Aberaeron ar benwythnos y 3ydd a 4ydd o Dachwedd.

Nofel newydd Catherine Fisher wedi'i osod ar restr hir Gwobrau Llyfrau Blue Peter 2019

Nofel newydd Catherine Fisher wedi'i osod ar restr hir Gwobrau Llyfrau Blue Peter 2019 - 25 Hyd 2018

Mae stori hudolus llawn eira a sêr gan yr awdur enwog Catherine Fisher wedi ei gyhoeddi ar restr hir Gwobrau Llyfrau Blue Peter Book 2019 yn y categori Stori Gorau.

Seremoni Anrhydeddu Awdur Llyfrau Plant - Tlws Mary Vaughan Jones 2018

Seremoni Anrhydeddu Awdur Llyfrau Plant - Tlws Mary Vaughan Jones 2018 - 24 Hyd 2018

Y diweddar Gareth F. Williams, un o brif awduron llyfrau plant a phobl ifanc yr hanner canrif diwethaf yn y Gymraeg, yw enillydd Tlws Mary Vaughan Jones 2018.

Rhaglen Gyrsiau Tŷ Newydd 2019

Rhaglen Gyrsiau Tŷ Newydd 2019 - 11 Hyd 2018

Dewch i ganfod yr awen ym mlwyddyn Darganfod Cymru.

4 Bardd, 24 Awr, 100 Cerdd

4 Bardd, 24 Awr, 100 Cerdd - 2 Hyd 2018

#Her100Cerdd yn dychwelyd ar gyfer 2018