Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Nofel gyfoes a chignoeth am fywyd yng nghefn gwlad Cymru

Nofel gyfoes a chignoeth am fywyd yng nghefn gwlad Cymru - 19 Ebr 2017

Ar nos Wener, 5ed o Fai bydd Gwasg Gomer yn dathlu cyhoeddi nofel gan awdures newydd, gynhyrfus yn Neuadd yr Hafod, Gorsgoch am 7 o'r gloch.

Gwaith Cynnal a Chadw

Gwaith Cynnal a Chadw - 5 Ebr 2017

Bydd warws y Ganolfan Ddosbarthu  AR GAU ar 7fed a 10fed Ebrill 2017  ar gyfer gwaith cynnal a chadw o fewn yr adeilad.

Dewch am dro i ganol byd natur…

Dewch am dro i ganol byd natur… - 4 Ebr 2017

Mae David Bailey, un o ffotograffwyr natur gorau'r Deyrnas Unedig, yn cyhoeddi casgliad trawiadol o ddelweddau yn ei gyfrol gyntaf,  Wildlife Wanderer.  I nodi'r cyhoeddiad bydd lansiad yng Nghasgwent ar 27 Ebrill ac yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth ar 6 Mai.

Cyhoeddi 20 o Lyfrau Newydd i Ddysgwyr - 3 Ebr 2017

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch iawn o gyhoeddi tendr ar gyfer cynhyrchu 20 o lyfrau darllen hamdden i oedolion sy’n dysgu Cymraeg. Gwneir hyn mewn cydweithrediad â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, y corff newydd sy’n gyfrifol am y maes Cymraeg i Oedolion.

Chwedlau ar y Cledrau!

Chwedlau ar y Cledrau! - 21 Maw 2017

Fel rhan o ymgyrch  @LlyfrDaFabBooks,  bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn trefnu taith awdur wahanol iawn ym mis Ebrill. Ar deithiau diweddar bu awduron fel Llŷr Titus, Meleri Wyn James a Siân Lewis yn ymweld ag ysgolion ledled Cymru, ond y tro hwn caiff y disgyblion gyfle i gwrdd  â'r awdur ar daith drên!