Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Griff Rowland yn Cipio'r Wobr Gyda'i Nofel Gyntaf!

Griff Rowland yn Cipio'r Wobr Gyda'i Nofel Gyntaf! - 27 Mai 2016

Mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd fel rhan o gynhadledd CILIP yn Abertawe, cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru enw enillydd Gwobr Saesneg Tir na n-Og 2016, sef y brif wobr yng Nghymru ar gyfer awduron llyfrau plant a phobl ifanc.

Gwledd o lyfrau ar faes yr Urdd!

Gwledd o lyfrau ar faes yr Urdd! - 26 Mai 2016

Dewch draw i babell Siop Lewis ar faes Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint, i ymuno yn yr hwyl, 30 Mai – 4 Mehefin.

Nofel yn bachu slot Llyfr y Mis a Book of the Month am y tro cynta!

Nofel yn bachu slot Llyfr y Mis a Book of the Month am y tro cynta! - 24 Mai 2016

Am y tro cyntaf erioed bydd nofel gan awdures newydd yn bachu slot  Llyfr y Mis  a  Book of the Month  y Cyngor Llyfrau.

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2016

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2016 - 19 Mai 2016

Cyhoeddwyd Rhestr Fer 2016 ddydd Iau 19 Mai am 1.00 pm mewn darllediad ar-lein byw a gynhyrchwyd mewn cydweithrediad  â'r cwmni teledu Cwmni Da.

Lansiad The Greasy Poll

Lansiad The Greasy Poll - 17 Mai 2016

Cynhelir lansiad The Greasy Poll  gan Mike Parker am 7 o'r gloch, nos Iau y 19 o Fai yn Bar Wiff Waff yn Aberystwyth.