Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2019

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2019 - 11 Maw 2019

Digon o ddewis i blesio darllenwyr o bob math.

Llyfrau Cymraeg a Chymreig ar werth yn Emporiwm Cymreig Llundain - 6 Maw 2019

Bydd modd prynu llyfrau Cymraeg a Chymreig o stondin pop-yp Cyngor Llyfrau Cymru yn nigwyddiad yr Emporiwm Cymreig yn Llundain eleni. Cynhelir y digwyddiad, sy’n dathlu crefft, cynnyrch a sgiliau cwmnïau Cymreig, yng Nghanolfan Cymry Llundain ar 10 Mawrth 2019, rhwng 11yb a 5yp. Trefnir stondin y Cyngor Llyfrau ar y cyd â Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 

Prentis yn helpu'r Cyngor Llyfrau

Prentis yn helpu'r Cyngor Llyfrau - 6 Maw 2019

Mae'r Cyngor Llyfrau yn ymfalchïo yn ein cynllun prentisiaeth a sut y mae nid yn unig wedi helpu ein prentis, Lewis, ond hefyd sut mae Lewis yn ein helpu ni i dyfu.

Mae Chwedlau ar y Cledrau yn ôl!

Mae Chwedlau ar y Cledrau yn ôl! - 4 Maw 2019

Mam-gu a fi  ar daith yng Ngheredigion!

Cyngor Llyfrau Cymru'n annog y genedl i rannu storïau o ben bore tan hwyr y nos ar Ddiwrnod y Llyfr 2019

Cyngor Llyfrau Cymru'n annog y genedl i rannu storïau o ben bore tan hwyr y nos ar Ddiwrnod y Llyfr 2019 - 4 Maw 2019

Mae Diwrnod y Llyfr bron â chyrraedd (7 Mawrth) ac, fel rhan o'r dathliadau, mae Cyngor Llyfrau Cymru'n gwahodd ysgolion, siopau llyfrau, colegau, llyfrgelloedd, busnesau a chartrefi ledled y genedl i ymuno yn y pleser o ddarllen llyfr a rhannu stori. Bydd yna bob math o ddigwyddiadau ledled Cymru i nodi’r achlysur arbennig – y dathliad blynyddol mwyaf o lyfrau a darllen yn y Deyrnas Gyfunol ac Iwerddon.