Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Sialens Ddarllen yr Haf 2018

Sialens Ddarllen yr Haf 2018 - 16 Gorff 2018

Digonedd o Ddireidi yn Llyfrgell Ganolog Merthyr wrth i'r Gweinidog dros Addysg lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2018.

Beth yw'r Gorau o'r Goreuon?

Beth yw'r Gorau o'r Goreuon? - 9 Gorff 2018

Mewn ymateb i rai o argymhellion yr  Adolygiad o Lyfrau Cymraeg ar gyfer Plant ac Oedolion Ifanc  gan Dr Siwan Rosser (Prifysgol Caerdydd), a gyhoeddwyd yr hydref diwethaf, mae Cyngor Llyfrau Cymru yn parhau gyda'r ymgyrch #gorauorgoreuon yn ystod Gŵyl Arall yng Nghaernarfon eleni.

Goronwy Wynne yn ennill Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018 - 27 Mehef 2018

Goronwy Wynne yn ennill Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018 gyda'i "ffrwyth llafur oes",  Blodau Cymru - Byd y Planhigion.

Gŵyl Llenyddiaeth Penarth

Gŵyl Llenyddiaeth Penarth - 26 Mehef 2018

Bydd seithfed Gŵyl flynyddol Llenyddol Penarth yn cael ei gynnal gyda Griffin Books dros benwythnos y 6ed a'r 8fed o Orffennaf.

Diwrnod o ddathlu i ddarllenwyr ifanc o bob cwr o Gymru

Diwrnod o ddathlu i ddarllenwyr ifanc o bob cwr o Gymru - 18 Mehef 2018

Roedd Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth dan ei sang gan blant o bob cwr o Gymru ar 13 a 14 Mehefin pan ddaethant i gymryd rhan yn rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, sef cystadlaethau llyfrau a drefnwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru ar gyfer plant ysgolion cynradd yng Nghymru.