Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Cartwnau Huw Aaron i godi gwên ar Ddiwrnod y Llyfr 2021 - 30 Tach 2020

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn hynod o falch o gyhoeddi mai cyfrol llawn hwyl a sbri gan Huw Aaron fydd y llyfr £1 Cymraeg newydd ar gyfer Diwrnod y Llyfr 2021.

DIWEDDARIAD - Siopau llyfrau yn cael ail agor eu drysau ers 9 Tachwedd 2020 - 11 Tach 2020

Yn dilyn y cyfnod clo byr, mae drysau siopau llyfrau Cymru wedi cael ailagor ers dydd Llun 9 Tachwedd 2020 gyda mesurau arbennig yn eu lle er mwyn sicrhau gofod diogel ar gyfer cwsmeriaid

Troi dalen newydd i gefnogi iechyd meddwl plant - 14 Hyd 2020

Mae cynllun newydd yn cael ei lansio yng Nghymru i helpu plant i ddeall a rheoli eu hiechyd meddwl a'u lles drwy ddarllen.

DIWEDDARIAD - Siopau Llyfrau Lleol sydd ar agor a/neu yn Gwerthu Ar-lein - 5 Hyd 2020

Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo ddechrau cael eu codi, mae siopau llyfrau wedi bod yn dechrau ailagor eu drysau ers dydd Llun 22 Mehefin 2020. Mae nifer yn parhau i werthu arlein hefyd, gan gynnig gwasanaeth clicio a chasglu, danfon yn lleol neu drwy’r post.

Haf o Ddarllen i Blant a Phobl Ifanc Ceredigion - 24 Gorff 2020

Mae’r cyntaf o gant o becynnau o lyfrau darllen am ddim wedi cael eu hanfon at deuluoedd yng Ngheredigion yr wythnos hon.