Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Effaith cynhesu Byd-eang i'w gweld yng Nghymru?

Effaith cynhesu Byd-eang i'w gweld yng Nghymru? - 5 Rhag 2016

A yw effeithiau cynhesu byd-eang i'w gweld yng Nghymru? Dyna gwestiwn sydd y tu cefn i'r gyfrol newydd  Tywydd Mawr  a gyhoeddir yr wythnos hon.

Taith 'Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd' Diwrnod y Llyfr yn dod i'r Barri - 5 Rhag 2016

Heddiw mae Diwrnod y Llyfr wedi cyhoeddi ei westeion arbennig ar gyfer taith Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd 2017, a fydd yn cynnwys dros 30 o awduron a darlunwyr gan ymweld â phum lleoliad ledled y DU ac Iwerddon i ddathlu ugain mlynedd o Ddiwrnod y Llyfr. Gwesteion y Barri i gynnwys: Cathy Cassidy, Abi Elphinstone, Jim Smith, Martin Brown ac Eloise Williams Dydd Mercher 1 Mawrth 2017 yng Nghanolfan y Celfyddydau Memo, mewn partneriaeth â Chyngor Llyfrau Cymru a Waterstones

Dathlwch ddeugain o flynyddoedd Barddas y Nadolig hwn.

Dathlwch ddeugain o flynyddoedd Barddas y Nadolig hwn. - 1 Rhag 2016

Cynnig arbennig ym mis Rhagfyr!  Deugain Barddas  lawr o  £9.95 i  £5.95!

Arolwg Llyfrau Plant a Phobl Ifanc

Arolwg Llyfrau Plant a Phobl Ifanc - 28 Tach 2016

Arolwg Llyfrau Plant a Phobl Ifanc - holiadur ar-lein ar agor nawr! Ar gyfer pawb sy'n darllen/prynu/gwerthu llyfrau ...

'Camp lawn o Gofiant' yn llawn datgeliadau newydd am Carwyn James.

'Camp lawn o Gofiant' yn llawn datgeliadau newydd am Carwyn James. - 28 Tach 2016

Mae cofiant newydd yn cyflwyno deunydd newydd dadlennol am Carwyn James, un o gymeriadau mwyaf eiconig a phoblogaidd yn hanes diweddar Cymru.