Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda! - 20 Rhag 2017

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi. Bydd Swyddfeydd a Chanolfan Ddosbarthu y Cyngor ar gau o Ddydd Gwener y 22ain tan Dydd Mawrth y 2il o Ionawr 2018.

Enillydd y Fedal Ryddiaith yn bachu Llyfr y Mis Cyntaf 2018

Enillydd y Fedal Ryddiaith yn bachu Llyfr y Mis Cyntaf 2018 - 19 Rhag 2017

Nofel newydd enillydd y Fedal Ryddiaith eleni fydd Llyfr y Mis mis Ionawr 2018.

Cyhoeddi Adroddiad Rosser i Lyfrau Plant a Phobl Ifanc - 1 Rhag 2017

Yn dilyn eu Cyfarfod Blynyddol yn Aberystwyth ddoe (dydd Iau, 30 Tachwedd), mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch o rannu adroddiad terfynol y Dr Siwan Rosser o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, ar yr Arolwg Llyfrau Plant a Phobl Ifanc a gynhaliwyd ganddi yn gynharach eleni.

Sialens Ddarllen yr Haf 2017 - 30 Tach 2017

Sialens Ddarllen yr Haf 2017: The Reading Agency a llyfrgelloedd yn cyhoeddi cynnydd yn nifer y rhai a gymerodd ran yn y sialens Anifail-Ysbiwyr, ac mai'r Beano fydd thema 2018.

Siop Lyfrau 'Pop-yp' yn agor ym Machynlleth - 20 Tach 2017

Bydd siop lyfrau pop-yp yn agor yng nghanol tref Machynlleth yr wythnos hon. Bydd  Llyfrau@52 Stryd Maengwyn  yn agor ei drysau ddydd Sadwrn (18 Tachwedd), gan roi cyfle i ddarllenwyr weld yr holl lyfrau newydd sydd ar gael i’w prynu ar gyfer y Nadolig.