Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Dathlu Pŵer Barddoniaeth am Newid - 21 Medi 2018

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch iawn o gydweithio gyda’r Forward Arts Foundation i ddathlu pŵer barddoniaeth ym mis Hydref.

'A Raid over Berlin' - stori wir wyrthiol o'r Ail Ryfel Byd

'A Raid over Berlin' - stori wir wyrthiol o'r Ail Ryfel Byd - 17 Medi 2018

Bydd John Martin, cyn filwr yr ail ryfel byd, yn derbyn copi o'r gofiant, sydd wedi'i gyhoeddi'n gyfrinachol ar raglen  The One Show  ar BBC1.

Anrhydeddu Awdur Llyfrau Plant: Tlws Mary Vaughan Jones 2018

Anrhydeddu Awdur Llyfrau Plant: Tlws Mary Vaughan Jones 2018 - 17 Medi 2018

Y diweddar Gareth F. Williams, un o brif awduron llyfrau plant a phobl ifanc yr hanner canrif diwethaf yn y Gymraeg, yw enillydd Tlws Mary Vaughan Jones eleni.

Cyhoeddi Cynllun i Feithrin Cenhedlaeth Newydd o Awduron a Darlunwyr Plant - 6 Medi 2018

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd yn cynnal cwrs arloesol i awduron a darlunwyr plant 3-7 oed ar y cyd  â Llenyddiaeth Cymru mewn ymdrech i lenwi silffoedd siopau llyfrau  â chyhoeddiadau gwreiddiol Cymraeg i blant.

Cynlluniau Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora 2019 - 15 Awst 2018

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch iawn o gyhoeddi bod eu cynlluniau Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora 2019 nawr ar agor i dderbyn ceisiadau. Mae'r cynlluniau hyn yn agored i awduron ar ddechrau eu gyrfaoedd ac awduron profiadol fel ei gilydd.