Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Plant Cymru yn Mentro i'r Gofod wrth i Sialens Ddarllen yr Haf Gychwyn - 15 Gorff 2019

Paratowch i ddathlu ugeinfed pen-blwydd Sialens Ddarllen yr Haf a mynd ar Ras Ofod.

Cafodd y sialens ei lansio gan yr Arglwydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yn Llyfrgell y Drenewydd ddydd Gwener, 12 Gorffennaf 2019, yng nghwmni’r awdur a’r darlunydd poblogaidd Max Low.

Darllenwyr Brwd yn Cyrraedd y Brig - 6 Mehef 2019

Cafodd tîm o ddarllenwyr brwd o Ysgol Gynradd Parc Cyfarthfa, Merthyr Tydfil, eu coroni’n Bencampwyr 2019 BookSlam, cystadleuaeth ddarllen y Cyngor Llyfrau i blant yn seiliedig ar lyfrau Saesneg o Gymru.

Fi a Joe Allen yn rhoi Cymru ar y Map... ond beth am Llyfr Glas Nebo?

Fi a Joe Allen yn rhoi Cymru ar y Map... ond beth am Llyfr Glas Nebo? - 30 Mai 2019

Cyhoeddir enwau enillwyr Gwobrau Cymraeg Tir na n-Og 2019 Cyngor Llyfrau Cymru o lwyfan Eisteddfod yr Urdd, Caerdydd a'r Fro, brynhawn Iau, 30 Mai.

Catherine Fisher a’i nofel The Clockwork Crow yn cipio gwobr llenyddiaeth plant Tir na n-Og

Catherine Fisher a’i nofel The Clockwork Crow yn cipio gwobr llenyddiaeth plant Tir na n-Og - 16 Mai 2019

Dirgelwch hudolus llawn eira a sêr gan storiwraig feistrolgar.

Horatio Clare, Syr Simon Jenkins a Clare Mackintosh yw prif berfformwyr ail Ŵyl Llên Maldwyn

Horatio Clare, Syr Simon Jenkins a Clare Mackintosh yw prif berfformwyr ail Ŵyl Llên Maldwyn - 13 Mai 2019

Mae manylion y rhaglen lawn ar gyfer  Gŵyl Llên Maldwyn  eleni wedi'u rhyddhau, gyda rhestr ddisglair o awduron blaenllaw yn cynnwys Horatio Clare, Syr Simon Jenkins a Clare Mackintosh.