Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Hanes Anhygoel y crwydryn Tom Davies wedi iddo gerdded hyd a lled Cymru i godi arian at elusen

Hanes Anhygoel y crwydryn Tom Davies wedi iddo gerdded hyd a lled Cymru i godi arian at elusen - 15 Mai 2017

Ar Gorffennaf 26ain 2016, fe adawodd Tom Davies ei gartref yn Llanandras. Naw wythnos yn ddiweddarach fe gyrhaeddodd yn  ôl adref ar  ôl cerdded 1,100 milltir ar hyd perimedr Cymru, gan godi  £6,700 i Gymdeithas Alzheimer's. Bellach, mae ei gyfrol newydd sbon,  A Welsh Wander – An Epic Trek Right Around Wales,  yn adrodd ei stori arbennig ef yn agored ac yn onest.

Gŵyl Gerallt 2017

Gŵyl Gerallt 2017 - 15 Mai 2017

Bydd Barddas yn cynnal ei thrydedd Gŵyl Gerallt ar Fai'r 27ain gyda diwrnod cyfan o weithgareddau, lansiadau, cyflwyniadau ac adloniant.

Blwyddyn y Chwedlau yng Nghymru

Blwyddyn y Chwedlau yng Nghymru - 12 Mai 2017

2017 yw blwyddyn y Chwedlau yng Nghymru, ac mae'r cyhoeddwyr plant Cymraeg, Rily, ar fin cyhoeddi'u cyfrol wreiddiol ddiweddaraf, yn seiliedig ar chwedl y Brenin Arthur.

Beirniaid yn cael blas ar Sweet Pizza

Beirniaid yn cael blas ar Sweet Pizza - 11 Mai 2017

Yr awdur G. R. Gemin yn cipio Gwobr Tir na n-Og am yr eildro!

Hyfryd Iawn! Dathlu 50 oed Y Lolfa

Hyfryd Iawn! Dathlu 50 oed Y Lolfa - 10 Mai 2017

Bydd gwasg Y Lolfa yn dathlu ei phenblwydd yn hanner cant trwy gyhoeddi fersiwn facsimili o’i llyfr cyntaf erioed,  Hyfryd Iawn. Caiff y llyfr ei llofnodi gan Elwyn Ioan, a wnaeth y cartŵnau, a Robat Gruffudd, oedd yn gyfrifol am gofnodi geiriau awdur y llyfr, Eirwyn Pontshân.