Cysylltwch â ni

Welsh Books Council

Cysylltwch â ni

Dylid anfon newidiadau ac ychwanegiadau i’r wefan hon a phob ymholiad arall ynglŷn â’r fasnach lyfrau yng Nghymru at:

Lowri Davies
Cyngor Llyfrau Cymru
Uned 16, Parc Menter Glanyrafon
Llanbadarn,
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3AQ

Tel: 01970 624455 (Opsiwn 2)

e-bost: gwybodaeth@llyfrau.cymru

Gwefan: www.llyfrau.cymru