Gwobr Goffa Daniel Owen 2018

Welsh Books Council

Gwobr Goffa Daniel Owen 2018 - 07 Awst 2018

Mari Williams yw enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, 2018, a hynny am nofel o'r enw  Ysbryd yr Oes.

Gofynion y gystadleuaeth oedd nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storïol cryf a heb fod yn llai na 50,000 o eiriau. Beirniaid y gystadleuaeth oedd Bet Jones, Meinir Pierce Jones, Gareth Miles.

'Cynnil a chrefftus ... ' Meinir Pierce Jones

'Nofel ddarllenadwy gan gyfarwydd penigamp.' Gareth Miles.

Un o Gaerdydd yw Mari Williams yn enedigol. Ar  ôl ennill gradd yn y Clasuron ym Mhrifysgol Caergrawnt, fe fu'n dysgu mewn nifer o ysgolion ac mae'n awdur llyfrau plant, pobl ifanc ac oedolion. Mae hi'n weddw i'r Parch. W. Elwyn Lloyd Williams o Aber-erch, yn fam i Geraint a Delyth ac yn fam-gu i Huw, Nia, Manon a Geraint.

Nol i'r Rhestr Newyddion