Siop Lyfrau 'Pop-yp' yn agor ym Machynlleth

Welsh Books Council

Siop Lyfrau 'Pop-yp' yn agor ym Machynlleth - 20 Tachwedd 2017

Bydd  Llyfrau@52 Stryd Maengwyn  yn agor ei drysau ddydd Sadwrn (18 Tachwedd), gan roi cyfle i ddarllenwyr weld yr holl lyfrau newydd sydd ar gael i’w prynu ar gyfer y Nadolig.

Cyngor Llyfrau Cymru sydd y tu ôl i’r fenter, a’r bwriad yw cynyddu proffil a gwerthiant llyfrau Cymraeg mewn ardaloedd lle nad oes siop lyfrau ar gael.

‘Mae’r siop pop-yp yn gyfle i bobl Machynlleth ac ardal Bro Ddyfi weld yr arlwy arbennig sy’n cael ei gyhoeddi ar gyfer y Nadolig,’ meddai Helena O’Sullivan, Pennaeth Gwerthu a Marchnata’r Cyngor Llyfrau. ‘Gydag amrywiaeth o lyfrau diddorol a deniadol yn dod ar gyfer cyfnod yr ŵyl, mae’r pop-yp yn cynnig llwyth o syniadau am lyfrau newydd i’w rhoi’n anrhegion.’

Bydd y siop, sydd wedi’i lleoli ar Stryd Maengwyn yng nghanol tref Machynlleth, ar agor chwe diwrnod yr wythnos, o 9.30–5.30 am gyfnod o bum wythnos, ac yn gwerthu llyfrau Cymraeg a Saesneg a fydd yn apelio at bob oedran a chwaeth.

‘Mae mis Tachwedd yn gyfnod masnachu hollbwysig i’r cyhoeddwyr ac i Ganolfan Ddosbarthu’r Cyngor Llyfrau,’ meddai Helena. ‘Arbrawf yw’r siop pop-yp, gan obeithio y bydd modd cydweithio â siopau llyfrau eraill yn y dyfodol os bydd y fenter hon yn llwyddo.’

Cynhelir noson arbennig yn y pop-yp ar nos Wener, 2 Rhagfyr, lle bydd cyfle i weld holl lyfrau newydd y Nadolig a chwrdd â rhai o’r awduron – bydd cyfle hefyd i fwynhau mins-peis a gwin poeth!

Gallwch ddilyn holl ddigwyddiadau’r siop ar  @LlyfrauCymru  ac ar ein tudalen Facebook.

Nol i'r Rhestr Newyddion