Taith 'Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd' Diwrnod y Llyfr yn dod i'r Barri

Welsh Books Council

Taith 'Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd' Diwrnod y Llyfr yn dod i'r Barri - 05 Rhagfyr 2016

Bydd Abi Elphinstone, awdur The Dreamsnatcher, yn rhan o’r sioe yn y Barri. "Mae'r ffaith fod Diwrnod y Llyfr yn dathlu ugain mlynedd yn dangos ei fod bellach yn sefydliad poblogaidd sy'n parhau i wneud plant yn gyffrous am ddarllen. A pha ffordd well o ddathlu na gyda thaithSioe Lyfrau Fwyaf y Byd? Ni chewch ddigwyddiad llenyddol gwell na hyn i blant." Bydd y digwyddiadau yn cael eu cynnal rhwng 27 Chwefror a 3 Mawrth, gan fynd i bob cwr o'r DU ac Iwerddon a chyrraedd 6,000 o blant. Y dinasoedd sy'n cynnal y daith eleni yw Glasgow, Coventry, y Barri, Llundain a Dulyn. Ym mhob lleoliad, bydd Diwrnod y Llyfr yn gweithio'n agos gyda phartneriaid lleol a fydd yn dod â'r digwyddiadau yn fyw, gan drefnu gwerthu llyfrau a chydgysylltu ag ysgolion lleol i wahodd plant. Mae Kirsten Grant, Cyfarwyddwr Diwrnod y Llyfr, yn edrych ymlaen yn eiddgar i'r daith ddechrau: "Mae Diwrnod y Llyfr yn ymwneud â lledaenu’r pleser o ddarllen i bob person ifanc yn y DU. Rydym yn hynod o falch o ddathlu ein pen-blwydd yn ugain oed, a chawsom amser gwych! Yn ôl yr arfer, ein nod yw cyflwyno rhai o'r awduron a'r darlunwyr gorau i filoedd o blant ledled y DU ac Iwerddon." Ychwanegodd: "MaeSioe Lyfrau Fwyaf y Bydyn un o drysorau pennaf Diwrnod y Llyfr, ac ni allem fod wedi gofyn am well gwesteion i'n helpu i ddathlu'r garreg filltir anhygoel hon. Rydym yn edrych ymlaen at weld cynulleidfaoedd ifanc yn profi rhai o'r digwyddiadau awdur/darlunydd gorau erioed." Angharad Sinclair, Rheolwr Cynlluniau Hyrwyddo DarllengydaChyngor Llyfrau Cymru,sydd wedi cyd-drefnu'r digwyddiad yn y Barri gyda KirstenGrant. "Mae Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd yn rhywbeth rydym yn edrych ymlaen ato bob blwyddyn ac mae'n ddigwyddiad ardderchog i fod yn rhan ohono gan ei fod yn ffordd arbennig o ddathlu'r hwyl y gall llyfrau a darllen ei rhoi. Eleni, mae'n wych gallu rhoi cyfle i ysgolion ardal Bro Morgannwg gwrdd â rhai o awduron a darlunwyr plant mwyaf poblogaidd ein hoes." Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am Ddiwrnod y Llyfr ar www.worldbookday.com. Ceir amserlen lawn y daith isod (enwau ychwanegol eto i ddod): Dydd Llun, 27 Chwefror / Royal Concert Hall / Glasgow (Partner:Llyfrgelloedd Glasgow a Waterstones) Rob Biddulph, Cressida Cowell, Syr Chris Hoy, Lydia Monks*, Frank Cottrell-Boyce Dydd Mawrth, 28 Chwefror / Neuadd Butterworth / Coventry(Partner:YouthLibraries Group a Peters Bookselling Services) Jessica Ennis-Hill, Alex T. Smith, Holly Smale, Julian Clary a David Roberts, Sam a Mark, Nick Mohammed Dydd Mercher 1 Mawrth / Canolfan Celfyddydau Memo / Y Barri (Partner:Cyngor Llyfrau Cymru a Waterstones) Abi Elphinstone, Jim Smith, Cathy Cassidy, Martin Brown, Eloise Williams Dydd Iau 2 Mawrth / Neuadd Cadogan / Llundain (Partner:Yr Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol a WHSmith) Clare Balding, Francesca Simon*, Tom Fletcher, Chris Riddell, Claire Freedman a Ben Cort*, Liz Pichon* Dydd Gwener 3 Mawrth / Neuadd Liberty / Dulyn (Partner:Dinas Llenyddiaeth Dulyn ac Eason) Judi Curtin*, David O’Doherty a Chris Judge, P. J. Lynch, Dave Rudden * Un o awduron/dylunwyr cynllun llyfrau am £1, Diwrnod y Llyfr 2017

Nol i'r Rhestr Newyddion