Nofel newydd gignoeth i goffáu brwydr waedlyd…

Welsh Books Council

Nofel newydd gignoeth i goffáu brwydr waedlyd… - 29 June 2016

A hithau'n ganmlwyddiant brwydr coedwig Mametz yn y Rhyfel Mawr, mae'r awdur Alun Cob yn cyhoeddi nofel newydd am yr ymladdfa waedlyd honno. Dyma nofel bwerus a chignoeth sy’n dilyn hynt tri milwr – Huw, Cledwyn ac Ephraim – a'r llwybr troellog a’u cymerodd nhw o Gymru i ganol llanast maes y Gad.

Mae  Mametz  gan Alun Cob yn Llyfr y Mis Cyngor Llyfrau Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru ar gyfer Gorffennaf 2016. Ym mis Gorffennaf 1916 lladdwyd neu anafwyd oddeutu pedair mil o filwyr gwirfoddol y 38th (Welsh) Division yn yr ymdrech lwyddiannus i gipio coedwig Mametz oddi wrth fyddin broffesiynol yr Almaen. Roedd Mametz yn rhan o gyflafan y Somme ac yn un o frwydrau mwyaf y Rhyfel Byd Cyntaf.

Meddai Alun Cob "Nofel am hogia a aeth i'r Rhyfel Mawr ydi hon a stori eu bywydau yn arwain tuag at y gyflafan ym Mametz. Mae hanes a chefndir yr hogia yn bwysig - nid llyfr am y rhyfel yn unig ydi o."
Mametz  yw pumed nofel Alun Cob ac mae'n wahanol iawn i'w waith blaenorol. Yn  ôl Elinor Wyn Reynolds, golygydd Gwasg Gomer "mae'n nofel amserol, ddirdynnol sy'n llawn dynoliaeth a chynnwrf. Mae'n yffarn o stori dda!"

Nol i'r Rhestr Newyddion