Y Lolfa Lên yn dychwelyd i Faes yr Eisteddfod

Welsh Books Council

Y Lolfa Lên yn dychwelyd i Faes yr Eisteddfod - 26 Gorffenaf 2015

Ers ei hymweliad diwethaf  â Meifod, mae Maes y Brifwyl wedi newid cryn dipyn gyda dyfodiad amryw o lwyfannau perfformio. Ymysg y llwyfannau hyn fydd Y Lolfa Lên  – llwyfan lliwgar hwyliog a fydd yn gartref i dros 40 o ddigwyddiadau llenyddol yng nghwmni rhai o hoff lenorion Cymru.Cyflwynir Y Lolfa Lên gan Llenyddiaeth Cymru gyda chefnogaeth gan Academi Hywel Teifi, Cyngor Celfyddydau Cymru ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Mae rhaglen ddigwyddiadau Y Lolfa Lên wedi ei llunio ar y cyd ag amryw o weisg a chymdeithasau, a bydd yn cynnwys sgyrsiau, gweithdai, a pherfformiadau ar themâu amrywiol o Dryweryn i lenyddiaeth wleidyddol, o addasu sgriptiau i ddwyieithrwydd mewn diwylliant.

Ymysg digwyddiadau’r wythnos mae:  ‘Llenyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Hunaniaeth’ gyda Simon Brooks, Daniel G. Williams a Jasmine Donahaye;  ‘23 rheswm dros beidio ag ysgrifennu nofel’ gyda Guto Dafydd;  ‘Cyfnod Newydd a Cherddi Newydd’ gyda Christine James a T. James Jones; a  ‘Parch’ gyda Fflur Dafydd a Non Vaughan Williams, i enwi dim ond rhai. Yn ogystal bydd digwyddiadau arbennig i ddathlu gwaith T. Llew Jones yn frith drwy gydol yr wythnos.

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru:  "Rydym yn edrych ymlaen bob blwyddyn at ddychwelyd i Faes yr Eisteddfod Genedlaethol, a fwyfwy hynny wrth i ni baratoi rhaglen Y Lolfa Lên  – unig dipi llenyddol Cymru. Mae Y Lolfa Lên yn gyfle inni agor drysau’r byd llenyddol a gwahodd pawb draw i wrando, gwylio, trafod a mwynhau llenyddiaeth Gymraeg."

Mae Llenyddiaeth Cymru yn hynod o falch i groesawu Academi Hywel Teifi yn bartneriaid ar gyfer Y Lolfa Lên 2015. Mae eu harbenigedd mewn amrywiaeth eang o feysydd wedi hwyluso’r gwaith o drefnu rhaglen arbennig iawn i bawb ei mwynhau.

Ychwanegodd Dr Gwenno Ffrancon, Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi:  "Mae cydweithio gyda Llenyddiaeth Cymru i sicrhau bod Eisteddfodwyr o bob oed yn mwynhau llenyddiaeth yn gyfle arbennig i ni ddatblygu gweledigaeth Academi Hywel Teifi ymhellach ac mae’r bartneriaeth rhyngom yn un naturiol a ffrwythlon. Nod Academi Hywel Teifi yw hybu addysg ac ymchwil cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe a thu hwnt ac mae’n gartref i rai o lenorion ac ysgolheigion amlycaf a mwyaf blaengar ein cenedl. Mae cydweithio ar brosiect Y Lolfa Lên yn rhoi’r cyfle i ni rannu ein harbenigedd, ein brwdfrydedd a'n hadnoddau wrth fynnu lle blaenllaw i lenyddiaeth a'r celfyddydau Cymraeg yng Nghymru a thu hwnt."

Nol i'r Rhestr Newyddion