Bedwen Lyfrau 2015

Welsh Books Council

Bedwen Lyfrau 2015 - 17 April 2015

Bedwen Lyfrau Soar Merthyr Tudful 2015

Dydd Sadwrn 2 Mai, 2015

Digwyddiadau i Blant

11.00

Dona Direidi
Lansio cyfrol newydd gan y cyflwynydd hapus rapus  – Dona Direidi yn Dysgu… Dawnsio (y Lolfa)

11.30

Dewch i gwrdd â Nel!
Darllen stori a direidi gyda Meleri Wyn James, awdur  Na, Nel!  (y Lolfa)

12.00

Anni Llŷn a Myrddin ap Dafydd: Serennu wrth  ’Sgrifennu Stori Cymru
Perfformiad a gweithdy ysgrifennu creadigol i blant rhwng 8 a 13 yn seiliedig ar
Serennu wrth  ’Sgrifennu  (Peniarth) a  Stori Cymru  (Gwasg Carreg Gwalch)
Yn cynnwys cyhoeddi enillwyr gweithdai Bardd Plant Cymru,  Aneirin Karadog

1.00

Egwyl i ginio

2.00

Cadw’n heini gyda Heini  (Atebol) (hyd at 7 oed)

2.30

Gwyn ein byd  – a gwyrdd! Croeso i Wenfro
Sgwrs a gweithdy yn seiliedig ar gyfres newydd o lyfrau stori ar gyfer plant bach ar thema  ‘werdd’ gyda Llinos Mair (Gomer)

3.00

Y Ditectif Hanes’  – Sut ydyn ni’n gwybod sut le oedd yng Nghymru ddiwedd Oes Victoria?
Sesiwn gyda  Catrin Stevens  yn seiliedig ar hanes trychineb glofa’r Albion Cilyfnyndd yn 1894, ar gyfer plant rhwng 9–12 oed (CAA)

Digwyddiadau i Oedolion

10.30

Saesnes yng Nghymru:  Elinor Wyn Reynolds  yn holi’r ddysgwraig, blogiwr a’r awdures  Sarah Reynolds
am ei phrofiadau wrth ddysgu Cymraeg ac am ei blog  ‘Saesnes yng Nghymru yn dysgu Cymraeg ers 2009’  (Gomer)

11.15

Y fi yn fy nofel…
Catrin Beard yn holi Alun Cob a Llwyd Owen am eu nofelau a’r defnydd o alter-egos ynddynt (Gomer a’r Lolfa)

12.00

Golygfeydd hynod y Cymoedd mewn gair a llun: Dyfed Elis-Gruffydd  (y Lolfa)
Y golygydd a’r daearegydd, sy’n enedigol o Ferthyr, yn trafod rhai o olygfeydd gorau de Cymru, a sut y bu i hanes siapio cymaint ar y tirwedd. Yn seiliedig ar ei gyfrol  100 o Olygfeydd Gorau Cymru.

1.00

Egwyl i ginio, yn cynnwys darlleniad o  Nofel y Mis gan Joanna Davies  (Gomer)

2.00

Lansio  O’r Berth i’r Bont: Hunangofiant Gwyn Griffiths  (y Lolfa)
Bethan Mair yn holi’r newyddiadurwr a’r awdur ar achlysur lansio hanes ei fywyd diddorol

3.00

Englynion fy mywyd: Dafydd Islwyn (Barddas)
Anrhegu Dafydd Islwyn  – Gwobr y Fedwen am Gyfraniad Oes

4.00

Cyflwyno hanes cyfoes i blant  (Rily)
Trafod sut y mae mynd ati i gyflwyno hanes mewn llyfrau plant, gydag awduron rhai cyfrolau diweddar

Back to News List

News Archive