Diwrnod y Llyfr 2015

Welsh Books Council

Diwrnod y Llyfr 2015 - 17 Tachwedd 2014

Heddiw, dydd Llun 17 Tachwedd, cyhoeddodd trefnwyr Diwrnod y Llyfr taw ym Mhafiliwn y Rhyl fydd y daith yn stopio yng Nghymru eleni. Hon yw’r daith lenyddol fwyaf ym Mhrydain, gyda dros 40 o wahanol awduron yn cymryd rhan i ddiddanu plant gan ymweld  â 10 lleoliad ledled Prydain ac Iwerddon.

Bydd y sioe deithiol yn rhedeg rhwng 23 Chwefror a 6 Mawrth, ac yn ymweld  â nifer o ganolfannau gan gynnwys Caerfaddon, Glasgow a Dulyn, gan lanio yn y Rhyl ar 25 Chwefror.

Bydd pob stop ar y daith yn rhoi cyfle i blant ysgolion cynradd lleol weld a chlywed hyd at chwech o’u hoff awduron a darlunwyr yn trafod eu gwaith a’u llyfrau.

Bydd y digwyddiad yn y Rhyl yn cynnwys cyfraniadau gan awduron llyfrau i blant a phobl ifanc, yn cynnwys Steven Butler, Jonny Duddle, Jon Mayhew, Shoo Rayner a Heather Dyer. Yn ddiweddar, cyhoeddodd Shoo Rayner a Heather Dyer deitlau newydd gyda Firefly Press  – cyhoeddwr a leolir yng Nghaerdydd ac Aberystwyth, ac sy’n cyhoeddi llyfrau Saesneg i blant dan nawdd Cyngor Llyfrau Cymru.

Dywedodd Angharad Wyn Tomos, Rheolwr Prosiectau Hyrwyddo Darllen Rheolwr Cyngor Llyfrau Cymru, trefnwyr y digwyddiad yn y Rhyl: "Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at ddod â The Biggest Book Show on Earth i Bafiliwn y Rhyl er mwyn cynnig profiad cwbl wefreiddiol i blant y dref a'r ardaloedd cyfagos. Gyda nifer o awduron a darlunwyr gwych yn ymddangos ar lwyfan y Pafiliwn, pa well ffordd o dreulio diwrnod bythgofiadwy yn dathlu darllen a pharatoi ar gyfer Diwrnod y Llyfr 2015!"

Ceir rhagor o fanylion am Ddiwrnod y Llyfr ac am The Biggest Book Show on Earth ar wefan  www.worldbookday.com.

Nol i'r Rhestr Newyddion