Iestyn Hughes

Welsh Books Council

Darlunwyr

Iestyn Hughes

14 Maes y Garn
Bow Street
Ceredigion
SY24 5DS

Ymchwilydd delweddau a Ffotograffydd

Enghreifftiau o waith a gyhoeddwyd

Enghreifftiau diweddar o waith ffotograffig a gyhoeddwyd

Awdur:
Tywydd Mawr Mewn Lluniau/Extreme Weather in Wales, Y Lolfa 2016
Ceredigion Wrth fy Nhraed/At My Feet, Gwasg Gomer 2016

Lluniau gwreiddiol mewn llyfrau:
O Ffyrgi i Ffaro: stori Bryan yr Organ (cloriau). Gwasg Gomer, 2015
Dyddiau Olaf Owain Glyndwr. Y Lolfa, 2015
Welsh for Parents (cloriau). Y Lolfa, 2015
Prydau Pedwar Tymor/Food for Four Seasons (mewnol a chloriau). Gwasg Gomer, 2014
Straeon Gorau'r Byd (clawr ôl). Carreg Gwalch, 2014
Gig olaf Edward H. Dafis (DVD - clawr). Sain, 2014
Bywyd wrth ben-ôl buwch (cloriau). Gwasg Gomer, 2014
Cymry’r Rhyfel Byd Cyntaf. Y Lolfa, 2014
Perlau’r Parlwr (mewnol a chloriau). Gwasg y Bwthyn, 2014

Lluniau gwreiddiol mewn cylchgronau a chyhoeddiadau eraill:
Cambrian News, Y Drych, Welsh Coastal Life, Barddas (gan gynnwys clawr), Barn, Country Walking, Cristion (clawr), Golwg, Rhaglenni Gŵyl Gregynog, History (UDA), Taliesin, Yr Herald, Yr Heriwr, Yr Enfys.

Trwy werthiant asiantaeth, lluniau mewn papurau newyddion megis Countryfile, cylchgrawn y BBC, Country Walking, Daily Telegraph (yn cynnwys y dudalen flaen), The Guardian, Daily Express, Daily Mail, Daily Mirror, Financial Times, Law Society Gazette, Sun, Sunday Times.

Rwyf hefyd yn arddangos a gwerthu printiau cain.

Ar gael i dderbyn comisiynau gan gyhoeddwyr ac yn chwilio am waith yn y meysydd canlynol

Rwyf yn derbyn comisiynau ar gyfer portreadau, digwyddiadau a newyddion. Mae gen i lyfrgell stoc helaeth o luniau o Gymru ac o leoliadau tramor.

Rwyf ar gael i dderbyn comisiynau gan gyhoeddwyr am waith ffotograffig gwreiddiol, neu am waith ymchwil lluniau, ac rwyf wedi cofrestru fel busnes cymwys dan gynllun DigiDo y Llyfrgell Genedlaethol.

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Ion 2017