Lansio Beirdd Bro'r Eisteddfod

Welsh Books Council

Lansio Beirdd Bro'r Eisteddfod - 27 Mehefin 2013

Cyfrol sy'n dwyn ynghyd gynnyrch gan feirdd Sir Ddinbych a'r Cyffiniau ac sy'n dathlu cyfoeth traddodiad barddol yr ardal. Ceir yma waith Rhys Dafis, Desmond Healy, Arwel Emlyn Jones, Eifion Lloyd Jones, Gwynedd Jones, Huw Dylan Jones, John Glyn Jones, Gwion Lynch, Nia Môn, Berwyn Roberts a Dafydd Emrys Williams, yn ogystal ag ysgrif gan E. Gwynn Matthews.

Nol i'r Rhestr Newyddion