Cyfrol Newydd Myrddin ap Dafydd

Welsh Books Council

Cyfrol Newydd Myrddin ap Dafydd - 16 Tachwedd 2012

Clwstwr o gerddi diweddar yn cynnwys rhai a berfformiwyd ar y sioeau teithiol dros y blynyddoedd diwethaf - Iwan, ar Daith; Dal dy Dafod a Dilyn y Llwynog. Yn y gyfrol hefyd mae casgliad o gerddi i Bortmeirion a pheth o gynnyrch talyrna yng nghwmni'r Tir Mawr.

Cynhelir lansiad y gyfrol yn y Capel, Nant Gwrtheyrn, (diwrnod Ffair Nadolig y Nant) rhwng 11 a 12 o’r gloch. Bydd paned a mins pei ar gael. Croeso cynnes i bawb.

Nol i'r Rhestr Newyddion