Hunangofiant Elinor Bennett Wigley

Welsh Books Council

Hunangofiant Elinor Bennett Wigley - 30 November 2011

Yn ei hunangofiant  Tannau Tynion  – cyfrol ddiweddaraf Gwasg Gwynedd yng Nghyfres y Cewri – cawn ein tywys gan Elinor Bennett Wigley yn ei harddull fyrlymus ei hun o Faldwyn i Lanuwchllyn, o Aberystwyth i Lundain, o Ferthyr i’r Bontnewydd yn Arfon, ac i lwyfannau’r byd.

Nol i'r Rhestr Newyddion