Nofelwyr Ifanc yn cipio Gwobrau Tir na n-Og 2010

Welsh Books Council

Nofelwyr Ifanc yn cipio Gwobrau Tir na n-Og 2010 - 03 Mehefin 2010

CATEGORI CYNRADD
Enillydd y wobr yn y categori cynradd yw  Trwy’r Tonnau  – Manon Steffan Ros (Y Lolfa).

Dyma nofel fywiog a byrlymus. Ynddi ceir stori gyffrous wrth i Cledwyn, Siân a Gili Dŵ fynd ar antur arall i wlad hudol Crug, sy’n llawn creaduriaid gwahanol. Mae’n gyfrol afaelgar ac yn cynnwys neges foesol, oesol, fydd yn sicr o apelio at ddarllenwyr 9–13 oed.

Magwyd Manon Steffan Ros yn Rhiwlas, Dyffryn Ogwen, ac mae hi bellach yn byw ym Mhennal, Bro Dysynni, ger Machynlleth. Enillodd y Fedal Ddrama yn Eisteddfodau Cenedlaethol Eryri ac Abertawe.

Meddai Manon Steffan Ros, ‘Dwi wrth fy modd yn ’sgwennu i blant, ac mae ennill gwobr Tir na n-Og yn golygu cymaint i mi.’

CATEGORI UWCHRADD
Enillydd y wobr yn y categori uwchradd yw  Codi Bwganod  – Rhiannon Wyn (Y Lolfa).

Mae  Codi Bwganod  yn cynnwys y digrif a’r difrif, y tristwch a’r anhygoel. Dyw Erin, prif gymeriad y nofel, ddim eisiau symud i Blas Ceirios – tŷ a esgorodd ar ffrwyth llafur blynyddoedd o waith adnewyddu ar ran ei mam. Mae mam Erin a Robin Rici yn dod yn ffrindiau agos ond ni wyddant fod gan Erin ffrind hefyd – ysbryd cyfeillgar. Mae’r nofel yn symud yn llyfn a diymdrech ac mae’r ddeialog a’r hiwmor ffres yn ogleisiol iawn.

Mae Rhiannon Wyn yn enedigol o’r Groeslon, Caernarfon. Ar ôl graddio mewn Cymraeg a Gwleidyddiaeth o Goleg Prifysgol Aberystwyth, bu’n teithio o gwmpas y byd am flwyddyn. Bellach mae’n gweithio fel sgriptwraig ar  Rownd a Rownd  a  Pobol y Cwm.  Dyma ei nofel gyntaf ar gyfer pobl ifanc. Meddai Rhiannon, ‘Mae derbyn y wobr wedi rhoi hwb a hyder i mi gario ymlaen efo prosiectau unigol.’

Ychwanegodd Menna Lloyd Williams, Pennaeth Adran Llyfrau Plant, Cyngor Llyfrau Cymru, ‘Testun llawenydd a balchder mawr yw mai nofelwyr ifanc – a newydd – yw enillwyr Gwobrau Tir na n-Og eleni. A dyw hynny ddim yn syndod, mae inc yng ngwaed y ddwy ohonynt – Manon yn ferch i’r bardd a’r cyfansoddwr, Steve Eaves, a Rhiannon hithau’n ferch i’r awdur Eirug Wyn. Mae’n argoeli’n wych ar gyfer dyfodol y nofel Gymraeg.’

Nol i'r Rhestr Newyddion