Llofruddiaeth yn Dilyn Codi Fferm Wynt

Welsh Books Council

Llofruddiaeth yn Dilyn Codi Fferm Wynt - 28 Ebrill 2010

Llafnau  yw ail nofel Geraint Evans am lofruddiaeth yng ngogledd Ceredigion, yn dilyn  Y Llwybr  a gyhoeddwyd union flwyddyn yn ôl. Stori dditectif arall yw hi, sy’n dechrau mewn cyfarfod mewn neuadd lle mae’r cyhoedd yn pleidleisio ynglñn â datblygiad fferm wynt Hyddgen.

Dywedodd Geraint Evans sy’n byw yn Nhalybont, pentref lle mae melinau gwynt yn bwnc llosg, "Bob tro mae datblygiad fferm wynt yn cael ei drafod ar y radio neu’r teledu mae ’na gwmpo mas. Mae cecru yn dir ffrwythlon i nofel dditectif ac er nad yw’n arferol i’r cweryla am felinau gwynt fod hyd at waed, dyna sy’n digwydd yn  Llafnau.  Mae’r ffaith fod y posiblirwydd o ddatblygiad cyffelyb yn y gymuned lle rwy’n byw yn rhoi cefndir real a chyfoes i’r digwyddiadau. Yn y nofel mae unigolion, grwpiau a phleidiau yn arthio ar ei gilydd ac, wrth ymladd am y fargen orau, maen nhw’n hollti cymdeithas. Wedi ei ddal yng nghanol y frwydr mae Martin Thomas – ffermwr all ennill pob peth ond sydd, yn y diwedd, yn colli’r cyfan."

Nol i'r Rhestr Newyddion