Lansiad yng Nghaerdydd

Welsh Books Council

Lansiad yng Nghaerdydd - 16 Ebrill 2010

Nofel gyffrous, arallfydol, yn seiliedig ar y syniad o griw satanaidd cudd yn gweithredu fel clinig ffrwythlondeb, gan ddod â phlant i'r byd ond hefyd eu dinistrio. Mae'r thema o gytundeb â'r diafol yn debyg i'r hyn a geir yn nau lyfr blaenorol Peter Luther - Dark Covenant  a  The Mourning Vessels

Nol i'r Rhestr Newyddion