Llofnodi yn yr Eglwys Newydd

Welsh Books Council

Llofnodi yn yr Eglwys Newydd - 11 Rhagfyr 2009

Mae Trystan a’i gyfaill newydd, Daniel, ill dau wedi cwblhau eu harholiadau ysgol ac mae haf crasboeth 1976 yn ymestyn o’u blaen yn llawn posibiliadau cyffrous.

Dilynwn eu hanturiaethau niferus wrth helpu’r ecsentrig Rhys Edwards i adeiladu cytiau newydd i’w anifeiliaid ar dyddyn mynyddig Bryneglur a’u diddordeb brwd yn y merched trawiadol sy’n treulio eu gwyliau’n merlota yn y Cwm.

Gwelwn hwy’n gwylio Nadia Comanech yn gegrwth ar y teledu yn y Gemau Olympaidd, wedi eu hudo gan ei deg perffaith. Ac er iddyn nhw weithio’n reit galed ar adegau cânt ddigon o gyfle hefyd i segura yn y gwres llethol, yn gwrando ar Edward H ac Abba wrth lowcio’u seidr yn llawn afiaith.

Nofel am y newid byd sy’n digwydd yn eich arddegau sydd yma, wrth i Trystan a Daniel ill dau ddathlu’u penblwyddi yn un ar bymtheg oed yn ystod un haf hudolus, mewn gwres lloerig sy’n medru gyrru rhywun yn wallgo’.

Amser ardderchog? Ie, i gychwyn, ond wrth iddo gael ei swyno gan lygaid mawr Jasmin mewn cymuned newydd o hipis ar gyrion y Cwm a’i gyflwyno i ddiet o fadarch hud sych a chariad mae Trystan yn gwybod ym mêr ei esgyrn na fydd ei fywyd byth yr un fath eto.

Nol i'r Rhestr Newyddion