Plant o Ffwrnais yn cael penwythnos i'w chofio!

Welsh Books Council

Plant o Ffwrnais yn cael penwythnos i'w chofio! - 22 Mai 2007
Plant o Ffwrnais yn cael penwythnos i'w chofio!

Sbondonics yw’r Clwb Llyfrau Cymraeg ar gyfer plant 7 i 11 oed a drefnir gan Gyngor Llyfrau Cymru. Mae 32,000 o daflenni gwerthu lliwgar y clwb yn cael eu dosbarthu bob tymor i blant ym mhob cwr o Gymru.

Yn ogystal â chael taith o gwmpas Canolfan Mileniwm Cymru a'r Senedd, a mwynhau sesiwn gydag awdur, cafodd y plant gyfle i fod yn rhan o weithdy arbennig iawn gyda Gwyneth Glyn, Bardd Plant Cymru 2006–07, yn Ysgol Maestir, Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan.

'Mae'n anodd dweud beth oedd y rhan orau o'r penwythnos,' meddai Bethan Williams, athrawes y plant. 'Ai cwrdd â'r awdur Gwyn Morgan a gwrando ar y storïau trychinebus am ei wyliau, neu ganu cân y gwnaeth y plant ei chyfansoddi gyda Gwyneth Glyn.'

'Wrth gwrs, roedd aros yng Ngwersyll yr Urdd ym Mae Caerdydd yn rhoi cyfle i ni fynd i fowlio deg a mynychu'r sinema, ond roedd eistedd yn oriel gyhoeddus y Senedd yn brofiad bythgofiadwy,' ychwanegodd Bethan Williams.

Bydd Clwb Llyfrau Sbondonics yn dathlu'i ben blwydd yn 25 oed y flwyddyn nesa, a thros y blynyddoedd mae degau o filoedd o blant wedi prynu cannoedd o filoedd o lyfrau trwy fod yn aelodau ohono.

‘Mae'r wobr a enillodd Ysgol Ffwrnes bellach yn un flynyddol ac yn cynnig amrywiaeth eang o brofiadau addysgol, diwylliannol a chymdeithasol i'r plant fydd yn ei hennill. Roedd rhaglen eleni yn un arbennig o lawn a chyffrous,' meddai Delyth Humphreys, Swyddog Clybiau Llyfrau Plant y Cyngor Llyfrau.

Plant o Ffwrnais yn cael penwythnos i'w chofio!

Nol i'r Rhestr Newyddion