Enillydd Gwobr Saesneg Tir na n-Og

Welsh Books Council

Enillydd Gwobr Saesneg Tir na n-Og - 22 Mai 2009

Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru enw enillydd gwobr Saesneg Tir na n-Og am 2009, gwobr sy’n cydnabod safon arbennig llyfrau gyda chefndir Cymreig dilys iddynt i blant a phobl ifanc.

Enillydd y wobr Saesneg yw Graham Howells am ei gyfrol  Merlin’s Magical Creatures,  Gomer/Pont. Cyfeirlyfr hynod ddiddorol sy’n disgrifio rhai o fodau a chymeriadau mwyaf enwog a thrawiadol byd chwedloniaeth.

Noddir y wobr gan CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Cymru) ac fe’i cyflwynwyd i’r awdur yn ystod derbyniad yng nghynhadledd CILIP yn Llandrindod, Powys.

Ganed Graham Howells yn Antwerp yng ngwlad Belg. Roedd ei dad yn y fyddin ac o ganlyniad teithiai’r teulu o amgylch y byd gydag ef. Pan oedd yn ddeg oed symudodd y teulu i Ddoc Penfro, lle y mynychodd Ysgol Gyfun Bush. Mae bellach yn byw yn Llanelli.

Buan iawn yr ymdeimlodd â hud a lledrith Sir Benfro a phan aeth i Goleg Celf sylweddolodd ei fod yn gallu mynd â’r hud hwnnw gydag ef. Mae arlunwaith Graham Howells yn gweddu i’r dim i fyd hud a lledrith ac mae ei ddisgrifiadau o fodau goruwchnaturiol chwedloniaeth Cymru yn gwbl hudolus.

Y llyfr cyntaf iddo ei ysgrifennu a’i ddarlunio oedd  Merlin Awakes  yn 2004. Bellach mae wedi ysgrifennu a darlunio nifer o gyfrolau, yn cynnwys:  Hiding Hopcyn,  Captain Dan and the Ruby Ann,  Fabulous Celtic Beasts,  Rebecca’s Daughter,  Spellmakers,  Stories of the Stones,  Fairy Tales from Wales.

Mae nifer o’i lyfrau wedi’u cyfieithu i’r Gymraeg, gan gynnwys  Creaduriaid Hud Myrddin Ddewin  a  Diwrnod i’r Dewin.

Dywedodd Graham Howells,  ‘Roedd yn fraint cael bod ar y rhestr fer gydag awduron fel Malachy Doyle a Simon Weston, ac roedd yn dipyn o sioc darganfod fy mod wedi ennill.  Hud a lledrith yn wir.’

Meddai Menna Lloyd Williams, Pennaeth Adran Llyfrau Plant Cyngor Llyfrau Cymru,  ‘Roedd yna gynhaeaf toreithiog o lyfrau i’w hystyried a’r rheiny’n adlewyrchu safon uchel llyfrau plant yng Nghymru heddiw. Mae’r enillydd a’r cyhoeddwr i’w llongyfarch yn fawr iawn.’

Nol i'r Rhestr Newyddion