Gwobr Roland Mathias i Jane Aaron

Welsh Books Council

Gwobr Roland Mathias i Jane Aaron - 30 Mawrth 2009

Mae’r wobr, a gyflwynir bob dwy flynedd, yn cael ei chyflwyno am gyfrol o farddoniaeth, straeon byrion, beirniadaeth lenyddol neu hanes Cymru. Roedd y rhestr fer hefyd yn cynnwys Sarah Prescott, Sheenagh Pugh a Carys Davies ac roedd y panel beirniaid yn cynnwys y beirniad llenyddol Sam Adams, a’r bardd a’r nofelydd Chris Meredith; cadeirydd y panel oedd y cyn-newyddiadurwr Glyn Mathias.

Nol i'r Rhestr Newyddion