Diwrnod i Gofio T. Llew Jones

Welsh Books Council

Diwrnod i Gofio T. Llew Jones - 05 Mawrth 2009

‘Mae’n briodol iawn mai ar Ddiwrnod y Llyfr y gwneir y cyhoeddiad hwn,’ meddai Gwerfyl Pierce Jones, Cyfarwyddwr y Cyngor Llyfrau, ‘gan i T. Llew gyfrannu cymaint i lenyddiaeth plant yng Nghymru. Bu’n ’sgrifennu’n ddi-dor trwy ail hanner yr ugeinfed ganrif a chreodd gorff o lenyddiaeth sy’n dal i roi pleser a gwefr i blant heddiw.’

Fel athro a phrifathro ysgol gynradd y treuliodd ei oes waith ond fe ddatblygodd yn awdur llwyddiannus, gan ganolbwyntio ar ysgrifennu llyfrau ar gyfer plant. Enillodd Wobr Tir na n-Og ddwywaith - fe oedd enillydd cyntaf y wobr yn 1976, ac yna unwaith eto yn 1990. Derbyniodd Dlws Mary Vaughan Jones yn 1991 am ei gyfraniad arbennig i faes llenyddiaeth plant yng Nghymru.

Disgyblion Ysgol Chwilog, Gwynedd, drawodd ar y syniad o gael diwrnod arbennig bob blwyddyn i gofio amdano, ac fel arwydd o ddiolch iddo am ysgrifennu cymaint o lyfrau difyr, aethant ati i gysylltu ag ysgolion ledled Cymru. Cawsant ymateb syfrdanol i’r syniad ac meddai Mr Edward Elias, Pennaeth Ysgol Chwilog, ‘Y plant eu hunain gafodd y syniad o greu dathliad i gofio T. Llew Jones ac mae hynny’n arwydd o’r mwynhad maent wedi’i gael dros y blynyddoedd o ddarllen ei lyfrau.’

Bwriad y Cyngor Llyfrau yw annog ysgolion a llyfrgelloedd i ymuno yn y dathliad ar y diwrnod trwy gymryd rhan mewn pob math o weithgareddau byrlymus - o ddarllen ei lyfrau, gwerthfawrogi ei farddoniaeth, sesiynau ysgrifennu creadigol, creu gwaith celf a murluniau, a phob math o weithgareddau trawsgwricwlaidd eraill. Y nod hefyd yn naturiol yw cael diwrnod o hwyl wrth i’r plant wisgo fel rhai o’u hoff gymeriadau allan o’i lyfrau.

Meddai Emyr Llywelyn ac Iolo Jones, meibion T. Llew Jones, ‘Roeddem yn hynod falch pan gysylltodd y Cyngor Llyfrau i nodi bod diwrnod arbennig yn cael ei drefnu i gofio amdano a gobeithio y bydd plant drwy Gymru gyfan yn mwynhau’r diwrnod.’

Cyhoeddir mwy o wybodaeth am drefniadau’r diwrnod yn fuan ac ychwanegodd Menna Lloyd Williams, Pennaeth Adran Llyfrau Plant y Cyngor Llyfrau: ‘Pa ffordd well i gofio am frenin ein llyfrau plant, ac yn sicr, fe fyddai T. Llew wrth ei fodd yng nghanol y dathlu.’

Nol i'r Rhestr Newyddion