Y Cydymaith Ar Gael Unwaith Eto

Welsh Books Council

Y Cydymaith Ar Gael Unwaith Eto - 19 Rhagfyr 2008

Y mae’r wybodaeth am emynwyr a cherddorion cyfoes wedi’i diweddaru, fel y mae dyddiadau’r cyfeillion hynny a fu farw ers cyhoeddi’r gyfrol yn 2006. Cywirwyd ambell wall anffodus, megis honni fod un cyfansoddwr yn flaenor gyda’r Presbyteriaid ac yntau mewn gwirionedd yn ddiacon gyda’r Annibynwyr. Parhaed brawdgarwch!

Y newid amlycaf yn yr argraffiad newydd hwn yw cynnwys ynddo adran sydd yn rhestru llinellau cyntaf penillion pob emyn, ychwanegiad a fydd yn cynorthwyo’r darllenydd i ddod o hyd i emyn yn y Cydymaith heb orfod troi at gopi o Caneuon Ffydd ei hun.

Y mae’n dal yn fargen. Mewn dwy flynedd nid yw’r pris wedi codi fawr ddim: £19.95 am gyfrol 750 o dudalennau’n llawn gwybodaeth ddiddorol.

Gobeithio y bydd y Cydymaith yn para mewn print am amser hirach y tro hwn - ond na chymerwch ddim yn ganiataol; peidiwch oedi, mynnwch gopi nawr!

Nol i'r Rhestr Newyddion