Chwilio am yr Anrheg Berffaith?

Welsh Books Council

Chwilio am yr Anrheg Berffaith? - 28 Tachwedd 2008
Chwilio am yr Anrheg Berffaith?

Wedi ei ysgrifennu gan yr astrolegydd profiadol Eiry Palfrey, yn ogystal â bod yn llyfr defnyddiol i nodi dyddiadau pen-blwydd pwysig a darganfod pa enwogion sy’n rhannu’r un pen-blwydd â chi, mae hefyd yn edrych ar nodweddion pob arwydd yn y Sidydd. Mae hefyd yn cynnig pa anrhegion i brynu i ba arwydd - perffaith!

"Yr hyn rwy’ wedi gwneud yw nodi rhai awgrymiadau i siwtio nodweddion y gwahanol arwyddion, ond mae ychydig yn dafod-yn-y-boch," esbonia Eiry.  "Er enghraifft, mae Leos wrth eu boddau gyda’r haul, felly dwi wedi dweud mai’r anrheg berffaith ar ei cyfer nhw fyddai ynys yn y Caribî.  Mae Virgo yn leicio cael popeth yn ei le, felly byddai rhywbeth fel desg neu beiriant golchi llestri yn anrheg dda iddyn nhw.  Mae Scorpios wedyn yn leicio cyflymdra, a’r gorau o bopeth, felly Porsche iddyn nhw yn anrheg.  I Sagittarius, dwi wedi awgrymu gwyliau i rywle egsotig gan eu bod wrth eu boddau’n teithio.  Ond peidiwch â phoeni, mae yna awgrymiadau am anrhegion rhad hefyd!"

Erbyn hyn, mae Eiry yn adnabyddus am ei harbenigedd ym maes astroleg, ond fel sgeptig llwyr y dechreuodd ddarganfod y pwnc.  Yn raddol, fe ddaeth i sylweddoli mwy a mwy bod y system yn gweithio:

"Fel pob Scorpio, roedd rhaid i mi ymchwilio’r peth hyd y pen eithaf.  A dyna be nes i, nes oeddwn i’n gwbl hapus.  Does neb yn gwybod pam y mae o’n gweithio allan, ond mae e - mae ’na ryw wirionedd rhyfedd felly i astroleg."

Nol i'r Rhestr Newyddion