Cannoedd yn Lansio Hunangofiant Roberto

Welsh Books Council

Cannoedd yn Lansio Hunangofiant Roberto - 18 Tachwedd 2008

Martinez yn gweld tebygrwydd rhwng Cymru a Chatalonia

Mae’r Lolfa ar fin cyhoeddi hunangofiant rheolwr tîm pêl-droed Abertawe Roberto Martinez. Yn y gyfrol  Kicking Every Ball  mae Roberto yn datgan ei fod yn gweld tebygrwydd mawr rhwng Catalonia a Chymru.

"Mae Cymru a Chatalonia i’ll dwy yn genhedloedd bach balch sy’n gorfod brwydro i gynnal eu hunaniaeth gyda chwaraeon yn ganolog i’w mynegiant. Mae’r ddwy wlad yn angerddol, yn gyfeillgar ac yn falch o’u treftadaeth. Rhaid cyfaddef fod y Catalaniaid yn genfigennus fod Cymru yn cael ei gydnabod fel cenedl mewn cystadlaethau swyddogol fel y Cwpan y Byd."

Mae Roberto yn cydnabod ei fod yn gweithio’n galed i geisio harnesio’r angerdd sydd yn Abertawe at chwaraeon ac at fywyd er mwyn ennill gemau yn Stadiwm y Liberty.

Cafodd Roberto ei fagu yn Balaguer, tref fach gyda poblogaeth o 15,000 lle’r oedd Catalaneg yn iaith gyntaf yr aelwyd. Chwaraeodd i Balaguer a Real Zaragoza yn y La Liga cyn cael ei arwyddo gan Wigan ac yna Abertawe. Yn 33 oed rhoddodd y gorau i chwarae gan gymryd yr awenau fel rheolwr tîm pêl-droed Abertawe. Yn ei hunangofiant Kicking Every Ball, mae Roberto yn edrych yn ôl ar ei yrfa fel chwaraewr yn ogystal ag ar ei rôl fel un o reolwyr ifanc disgleiriaf Ewrop. Yn ogystal â rheoli mae Roberto yn sylwebydd ar bêl-droed Sbaenaidd ar Sky Sports.

Jordi Cruyff, un o’i gyfeillion agosaf ers eu dyddiau yng Nghatalonia, sydd wedi ysgrifennu’r cyflwyniad i’r gyfrol. Mae’n tystio at ei obsesiwn â phêl-droed, "Pêl-droed yw bywyd Roberto - Mae’n byw ac yn anadlu pêl-droed, hyd yn oed ar ei ddyddiau rhydd. Dwi’n gwybod y bydd yn gwneud popeth o fewn ei allu i sicrhau y bydd Abertawe yn cyrraedd yr Uwchgynghrair."

Nol i'r Rhestr Newyddion